+420 602 403 430
ekoizol@ekoizolcb.cz

Technické parametry

Fyzikální vlastnosti
Součinitel tepelné vodivosti (dle způsobu aplikace) 0,039 – 0,043 W/m2K
Použití v tepelném rozsahu
(krátkodobě až 105°C)
od -50°C do 80°C
Tepelný odpor při tloušťce 20 cm (orientačně) R=5 m2 K/W
Tloušťka pro U=0,2 W/m2K
(doporučený min. součinitel prostupu tepla pro stropy)
cca 20 cm
Objemová hmotnost pro aplikace 27-90 kg/m3
Stupeň hořlavosti (suchá aplikace a nástřik vodou) C1… …C-s2-d0
Stupeň hořlavosti (nástřik s pojivem Karsil) B… …B-s1-d0
Stupeň hořlavosti (nástřik s pojivem SOKRAT) D-s2-d0
Šíření plamene ls=0,00 mm/min
Vs=0,00 mm/min
Součinitel difúze vodních par při 10°C a relativní vlhkosti 76%
Suchý výrobek 0,086.10-9 obj. hm. 26 kg/m3
Nástřik s vodou 0,066.10-9 obj. hm. 65 kg/m3
Ustálená vlhkost při 23°C a 80% relativní vlhkosti 10,2% hm
Výrobek nepodléhá plísním a houbám,
na drobné hlodavce a hmyz působí odpudivě
Výrobek nezpůsobuje korozi kovů
Schválení hygienika ČR z 19. 2. 1992 a 26. 4. 1993
Vyjádření SZÚ z 20. 4. 2001; 5. 4. 2001; 29. 4. 2004
Ekologicky šetrný výrobek 01-01
(znánka propůjčena již v roce 1994)